לפרטים נוספים - 972-50-8387020
MENU OPEN
SCROLL DOWN

השקת בניין רשות העתיקות

השקת בניין רשות העתיקות החדש 

תאריך: אוקטובר 2016
מקום: בית רשות העתיקות החדש, קריית המוזיאונים בירושלים 
מספר מוזמנים: 300 איש בהשתתפות ראש הממשלה

הפקת אירועים עסקיים